campagne

Het broodfonds, het sociale vangnet voor ZZP’ers, biedt zekerheid in tijden van ziekte. Het startte van onderop, geïnitieerd door zelfstandigen. De broodfondsen verspreiden inmiddels gestaag over het land, zo startte ook het tweede Zwolse fonds, het BroodfondZ, vorig jaar. Ik was er gelijk bij, want een socialere en betere wereld is mijn streven

Het leven van een ZZP’er hangt met onzekerheden aan elkaar. Zeker in het begin was ik zelf de grootste onzekere factor, want kon ik het allemaal wel? Zou ik volgende maand weer genoeg binnenhalen? Zouden mijn klanten tevreden over mij blijven? Nu anderhalf jaar verder ben ik gegroeid, zowel als ondernemer als persoon, maar de onzekere factoren blijven in mijn achterhoofd rondjes draaien.

Wat als ik ziek word?
Ongeveer een jaar geleden begon ik na te denken over de lange termijn. Ik heb een verleden van depressie en hoewel ik altijd ben blijven werken, kan het voorkomen dat ik in de toekomst toch minder kan werken. Of stel dat ik langdurig ziek word van een ziekte waar ik het bestaan nog niet van ken? We kunnen proberen om het leven te beheersen, maar vaak beheerst het leven ons en zijn we overgeleverd aan krachten waar we geen weet van hebben.

De onzekerheid, zo wordt mij vaak verzekerd door collega-ZZP’ers en goedbedoelende vrienden, hoort bij het ondernemerschap. De verzekeraar vindt dat ook (al zouden ze het nooit zo rechtuit zeggen). Dus als je uitvalt en (tijdelijk) niet kan werken, dan is dat je eigen schuld. Wil je je daartegen verzekeren, dan moet je flink betalen. Zeker als je ook maar iets hebt gehad in het verleden op basis waarvan ze jouw stabiliteit kunnen inschatten.

Een flinke hap uit je omzet
Broodfonds2Als ik zeg ‘flink betalen’, dan moet je niet schrikken van bedragen van 250 euro of meer, soms zelfs 500 of 600 euro. Voor een ZZP’er, laat staan een beginner, is dat een flinke hap uit je omzet. Belachelijk, vonden ook de Broodfonds Makers, die het eerste netwerk van ZZP’ers opzetten dat gezamenlijk een financieel vangnet vormt. Het is zeker belachelijk als je bedenkt dat je maar weinig van het ingelegde bedrag terug ziet. Als je het ooit al terugziet.

Vanuit die frustratie van veel betalen en weinig terug zien, ontstond het allereerste broodfonds. Het principe is simpel: we mogen allemaal belastingvrij tweeduizend euro schenken aan een andere consument. Dus als een ZZP’er door ziekte niet rond kan komen, dan kunnen we met een aantal collega’s kleine bedragen bij elkaar leggen om tot een acceptabel bedrag te komen waarmee de zieke ZZP’er rond kan komen.

Sparen is prima
Na de frustratie te hebben aangehoord van mijn geïrriteerde collega’s, dacht ik: ik ga wel sparen, ik vind het prima. Het probleem is alleen: wanneer heb ik genoeg gespaard? Wat als ik komende maand ziek word? Dat was het moment dat het tweede Zwolse broodfonds, één van honderdvijftig Nederlandse fondsen, onder mijn aandacht kwam. Het fonds was in oprichting. Inmiddels groeien we gestaag door naar het maximaal aantal leden, namelijk vijftig.

Het netwerk is belangrijk voor een broodfonds. Bij de start van een fonds komen vaak onbekende mensen bij elkaar, maar na opstart worden vooral gezocht naar bekenden die willen aanhaken. Het fonds draait namelijk om vertrouwen. Je bent afhankelijk van de giften van anderen als je ziek wordt en tevens afhankelijk van de anderen voor de financiële gezondheid van je fonds. Als je mede-fondsers fraude plegen, dan ben je alsnog niet verzekerd van inkomen als je ziek bent.

Onderdeel van de nieuwe wereld
Het broodfonds is wat mij betreft een initiatief wat past in een betere en socialere wereld. Als je ziek wordt, zijn de andere leden betrokken. Het bestuur komt in ieder geval op bezoek, maar vaak vormt zich een netwerk om de zieke waarbij zelfs voor elkaar wordt gekookt of andere klussen worden opgepakt. Het is van onderop, de ZZP’er zet zelf het fonds op en het beheer ligt bij een aantal leden die het bestuur vormen.

Mijn deelname aan het BroodfondZ, het tweede Zwolse broodfonds, geeft mij als ZZP’er extra zekerheid. Het kan volgende maand best weer anders lopen dan ik gepland heb. Maar als ik ziek word en voor langere tijd niet kan werken, dan weet ik dat ik ondersteund word, zowel financieel als sociaal. De wereld krijgt kleur door het BroodfondZ, want zo kan ik met meer overtuiging en zekerheid het ondernemende leven instappen.

Anne van den Berg (37) is lid van BroodfondZ uit Zwolle. 

Sitemap

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies. Alleen voor externe video's worden cookies geplaatst door derden. Als je akkoord gaat kun je alle video's afspelen. Je kunt ook weigeren en per video afzonderlijk bepalen of je akkoord gaat. Lees hier meer over ons cookie en privacyebeleid.

WeigerAkkoord