campagne

Gebruik naam en logo

De BroodfondsMakers vormen samen het team achter het broodfondsconcept. Zij begeleiden de Broodfondsen en houden de belangrijkste uitgangspunten in de gaten, zoals betaalbaarheid, zelfbestuur en kleinschaligheid.

De naam Broodfonds is een beschermd merk dat niet zonder toestemming mag worden gebruikt. Daarom mogen alleen de groepen die door de BroodfondsMakers zijn begeleid en die zich aan de betreffende uitgangspunten houden zich een Broodfonds noemen en gebruikmaken van de merknaam en het logo.

Gebruik materiaal 

Informatie over het Broodfonds delen mag, graag zelfs. We vinden het leuk als mensen zelf de informatie in eigen websites, blogs, presentaties en op sociale media verwerken. Een van de voorwaarden voor gebruik is bronvermelding: Bron: broodfonds.nl. Daarnaast mag het merk Broodfonds ook niet worden gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de daaraan verbonden rechten.

Ons materiaal mag je onbewerkt gebruiken zolang je onze richtlijnen volgt. We maken wel bezwaar als je het broodfondsconcept, de Broodfondsen, de BroodfondsMakers en de deelnemers verkeerd voorstelt of ongepaste informatie geeft. Of als je het materiaal gebruikt voor iets heel anders.

Richtlijnen:

  • Niet gebruiken voor de promotie van commerciële producten of diensten noch met de suggestie van goedkeuring voor zo’n product of dienst;
  • Niet gebruiken voor lobby of politiek;
  • Niet gebruiken alsof je representant bent van de BroodfondsMakers, de Broodfondsverenigingen en hun deelnemers.

Filmpjes: Ook onze animaties en interviewfilms mogen zonder nabewerking –dus in zijn geheel, inclusief audio, muziek en titels - worden overgenomen. Er zijn bestanden op uitzendkwaliteit beschikbaar, na overleg en schriftelijk akkoord van de BroodfondsMakers en natuurlijk met bronvermelding. Vraag aan via info@broodfonds.nl

 

Sitemap

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies. Alleen voor externe video's worden cookies geplaatst door derden. Als je akkoord gaat kun je alle video's afspelen. Je kunt ook weigeren en per video afzonderlijk bepalen of je akkoord gaat. Lees hier meer over ons cookie en privacyebeleid.

WeigerAkkoord